Umpasa Di Tikki Mamongoti Jabu (memasuki Rumah Baru)

Umpasa Di Tikki Mamongoti Jabu (memasuki Rumah Baru)obatak.id
Umpasa Di Tikki Mamongoti Jabu (memasuki Rumah Baru)


Orang Batak Toba tidak terkenal kental dengan adatnya. Disetiap kegiatan atau acara-acara yang ada di orang Batak tidak terlepas dengan umpasa. Bahkan untuk memasuki rumah baru, harus ada acara adatnya.


Berikut ini umpasa yang sering ada pada acara adat mamongoti jabu (memasuki rumah baru)


Tubu ma salaon di topi ambar Sihoruhoru
Jabu na uli ma jabuntaon, hatubuan ni anak dohot boru

Mardangka bulung bira, martampuk bulung labu
Mauliate ma di Tuhanta ai nungnga tipak hamu marjabu

Tubu ma simarlasuna, lata ni tobu di holangholangna
Sai hot ma jabunta on di batuna jala togu di hajongjonganna

Marmutik ma tabutabu dompak mata ni ari
Gok ma jolma di jabu jala gok ma uang di lamari

Panggu do panggisgis, pangko ni bagot bahen hauna
Jabunta on ma na so ra tiris, huhut na togu di batuna
Duru ni hauma panuanan ni sanggesangge
Sahat ma hamu saurmatua mangingani jabunta on huhut horas jala gabe

Andor ras ma tu andor ris tu andor ni Purbatua
Sai horas ma hamu sai torkis mangingani jabunta on, gabe jala saurmatua

http://nuansabatak.blogspot.co.id
Read More
UMPASA TINGKI MARHATA SINAMOT:

UMPASA TINGKI MARHATA SINAMOT:

Dia ma nuaeng langkatna, dia ma unokna;
Dia ma hatana, dia ma ni dokna.


Bona ni aek puli dolok ni Sitapongan
Sai tubu ma di hamu angka na uli sai tamba nang pansamotan


Ranting ni bulu duri, jait marsijaotan
Siangkup ni hata nauli dia ma nuaeng sitaringotan


Ampapaga dolok tu ampapaga ni Humbang
Hita do marsogot, laos hita do haduan


Pitu ninna lilina, paualu jugianna
Nauli do ninna nipina, ai dijangkon borumuna do ibana


Tinapu bulung siarum, bahen uram ni pora-pora
Na hansit gabe malum, molo dapot sinangkap ni roha


Ndang tuktuhan batu, dakdahan simbora
Ndang tuturan datu, ajaran na marroha


Pat ni gaja tu pat ni hora
Anak ni raja do hamu, pahompu ni na mora


Pitu lili nami paualu jugian nami
Nauli do nipi napi, ai gohan muna ma hajut nami


Mangula ma pangula di rura pangaloan
Molo mangido hula-hula, ndang jadi so oloan


Sambil na tartondong, dapotsa papaluan
Asa denggan martondong, unang marsipailaan


Lubuk ni siguragura denggan do panjalaan
Molo sai mangigil hula-hula, olat ni naboi ba tinambaan
Read More
UMPASA MANGAMPU

UMPASA MANGAMPU

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Read More
UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)

UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)

Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.
Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Read More
UMPASA NI NAPOSO BULUNG.  (Buat orang-orang muda)

UMPASA NI NAPOSO BULUNG. (Buat orang-orang muda)

Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.
Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Read More
ARTI UMPASA

ARTI UMPASA

Istilah Pantun dalam Sastra Batak disebut sebagai umpasa.Umpasa pada umumnya dipakai pada setiap acara adat batak, baik pada acara kelahiran anak, acara adat perkawinan, acara adat kematian, acara adat memasuki rumah dan acara adat lainnya. 

Read More