SILSILAH NAISUANON

SILSILAH NAISUANON

SILSILAH NAISUANON


SILSILAH SIBAGOT NIPOHAN 
(ANAK KE-I NAISUANON)




SILSILAH SIPAETTUA 
(ANAK KE II NAISUANON)




SILSILAH SILAHISABUNGAN
(ANAK KE-III NAISUANON)




SILSILAH SIRAJA OLOAN
(ANAK KE-IV NAISUANON)




SILSILAH RAJA SOBU
(ANAK KE-VI NAISUANON)




SILSILAH RAJA SUMBA
(ANAK KE-VII NAISUANON)



SILSILAH NAIPOSPOS
(ANAK KE-VIII NAISUANON)


Read More